NYHETER

KONTAKT
Bästa sättet att få kontakt med styrelsen är att skicka mail till styrelsen@goteborgshus53.se då kan styrelsen bereda ett svar och du kan få återkoppling på din synpunkt. Du kan även lämna en undertecknad lapp i brevlådan på Expeditionen men då kan beredningen ta lite längre tid. Lämnas en anonym lapp är det svårt att få svar på sin fråga...

FLYTT AV GYM OCH MANGEL
Under slutet av juni flyttas gymmet till mangelrummet i 55:an. Manglarna har fått nya placeringar i tvättstugorna och gymmet får ett eget rum med bättre ljus och fönster som går att öppna. Bokning av gym och bastu kommer ske separat vilket ger möjlighet att boka båda eller var för sig.

RENOVERING AV EXPEDITIONEN
Rivningsarbetet är klart och renoveringen är i full gång och förväntas vara klar under vecka 19. Observera att fastighetsexpeditionen nu finns i uthyrningsrummet vid 55:an.

RENOVERING AV FASTIGHETSEXPEDITIONEN
Under vecka 14 kommer fastighetsexpeditionen att renoveras. Under tiden kommer uthyrningsrummen bredvid att användas som expedition. Renoveringen beräknas vara klar under vecka 18.

RENOVERINGAR
Förvaltningen driver ett projekt med att samla in och arkivera våtrumsintyg för alla badrumsrenoveringar som utförts då det underlättar arbetet när det väl uppstår vattenskador, vid kontakt med försäkringsbolag samt som säkerhet vid framtida lägenhetsförsäljningar. Vi önskar få en kopia på ert våtrumsintyg och det kan...

Nu går vi in i ett nytt år med en ny styrelse. 2022 har också börjat med en stor smittspridning och nya (eller gamla) restriktioner. Detta innebär att vi, ännu en gång, har fler i vår förening som arbetar hemifrån. Vi vill uppmana er att ha detta i åtanke då vi har det lyhört i vår fastighet. Tänk på...

Med anledning av att kallelsen till årsstämman blev utdelad sent i brevlådorna har styrelsen valt att förlänga sista datum för anmälan till måndag 22 november. Detta då vi vill möjliggöra för fler av er medlemmar att kunna delta på stämman.

Det är nu klart att Kjell & co tar över butikslokalen på hörnet vid Linnégatan-Nordenskiöldsgatan! Butiken är planerad att öppna i slutet av november/början av december. Just nu pågår renovering och förberedelser inför öppnandet som kan medföra visst buller.

Inom kort påbörjas installationen av solceller på taket. Solcellerna kommer att ge el motsvarande ca 25% av fastighetsförbrukningen (dvs exklusive lägenheter och lokaler). För att hantera allt material under installationen kommer ett ställningstorn att byggas vid 51:ans entré mot Linnégatan med start kring 15/11. Kablar kommer också dras från taket...