NYHETER

RELININGPROJEKTET
Projektet startade måndag 15/4 i 47:an och arbetet flyter på bra och håller tidplanen.

RELININGPROJEKTET
Förberedelserna för arbetet har pågått för fullt. Projektet startar måndag 15/4 och börjar i 47:an. Arbetsordningen blir sedan 47-49-55-53-51.

RELINING AV AVLOPPSLEDNINGAR
Frågestunden på fastighetsexpeditionen den 13/2 var välbesökt och många bra frågor väcktes. Enkäten har avslutats och utvärderats. 70 % av medlemmarna svarade, vi hade gärna sett fler svar, men trots detta anser vi att vi har tillräckligt underlag för vår planering.

RELINING OCH BYTE AV STAMMAR
Som vi informerat om tidigare har vi gjort besiktning av husets avloppsstammar och kommer genomföra underhåll i två etapper: Den första har redan startat och avser byte av avloppsrör för de liggande delarna på plan 1 & 2 (källare och affärslokaler) arbetet kommer slutföras under 2024.

ÅRSMÖTET DEN 30/11
Årsmötet genomfördes med ett något mindre deltagande än vanligt men de som var närvarade deltog desto mer. Tack för alla fina ord och givande frågor. Styrelsen tackar Oscar Thorwid som lämnar styrelsen och välkomnar Anders Borghed som ny suppleant. Vi vill särskilt tacka Jan Levin som efter mångårigt engagemang i styrelse och på...

Det närmar sig årsmöte och den tid på året då alla medlemmar kan vara med och besluta om årsredovisning, styrelsens sammansättning och inkomna motioner. I år kommer vi även att besluta om nya stadgar då det skett flera förändringar i bostadsrättslagen som kräver detta. Kallelse och handlingar har delats ut i er brevlåda två veckor innan mötet.

ÄNDRING AV TVÄTTIDER
För att öka tillgängligheten i våra tvättstugor kommer vi att förändra schemat för bokningar. Vi kommer att införa tvåtimmarspass men också möjlighet att boka två pass samtidigt, det innebär att om man har behov av dubbla pass kan man boka två i följd. Man kommer att ha rätt att nyttja torktumlare och torkrum 45 minuter efter...

INFOMÖTET I JUNI
Den 20 juni hade styrelsen infomöte gällande avgiftshöjningen för de av er som ville ställa frågor och få mer information. Det blev en bra dialog där vi presenterade ekonomi och budget för 23/24. För er som missade mötet så finns en presentation från mötet på mitt.riksbyggen.se där du som medlem loggar in med BankID...