Närhet & trivsel april 2024

26.03.2024

RELININGPROJEKTET
Förberedelserna för arbetet har pågått för fullt. Projektet startar måndag 15/4 och börjar i 47:an. Arbetsordningen blir sedan 47-49-55-53-51.

Provisorier för dusch och disk har ordnats i 55:an, detaljerad information delas ut till berörda och anslås på den gemensamma anslagstavlan.

Tidplan och allmän information om projektet finns anslagna vid de nya anslagstavlorna utanför fastighetsexpeditionen. Ändringar m.m kommer löpande att anslås här, så håll ögonen öppna. Samma information läggs upp på föreningens hemsida, www.goteborgshus53.se

Öppet Hus på fastighetsexpeditionen i mars var välbesökt och vi hoppas att alla närvarande fick sina frågor besvarade. Till er som noterade vilken vecka ni berörs: ta en extra titt på anslagstavlans tidplan, så att ni fångar upp om något ändras.

Vi vill betona att det är mycket viktigt att entreprenören får tillgång till alla lägenheter när det är dags. Här måste alla samarbeta. Annars får vi stora störningar och merkostnader i projektet, vilket kommer att drabba hela föreningen.

NY FASTIGHETSSKÖTARE OCH ÄNDRAT TELEFONNUMMER TILL EXPEDITIONEN
Det finns ny information i hissarna och vid expeditionen om våra fastighetsförvaltare på Optimal Service och hur man kommer i kontakt både dagtid och vid akuta ärenden kvällar och helger.
Infobladet kommer även delas ut i era brevlådor så att ni kan ha det nära till hands vid behov.

Vi välkomnar Motaz som ny fastighetsskötare för vår förening. Motaz har varit här tidigare på uppdrag men sedan arbetat för en annan förening. Vi är jätteglada över att få honom till oss och ser fram emot ett bra samarbete med Motaz och hans kollegor på Optimal Service. Kom gärna förbi expeditionen och säg hej!

I samband med att vi byter fastighetsskötare så tar vi även bort telefonnumret till expeditionen. Fast telefoni har blivit väldigt dyrt och då Motaz och Astrit finns tillgängliga på sina nummer samma tider ser vi att det är bättre att nyttja deras telefonnummer direkt.

2024-04-15
/ Styrelsen