GÅRDEN

Cykelställ & cykelrum
Det finns två cykelrum på innergården och cykelställ under tak. Förvara endast användbar egendom i dessa utrymmen. Uttjänta cyklar bortforslas genom ägarens försorg.

Barnvagnsförråd
Föreningen har två förråd för barnvagnar, ett i 49:an och ett i 53:an på vån 3 (markplan mot gården) Du som har behov av detta kan öppna förrådet med din Iloq-nyckel.

Lekplats
Lek gärna med dina barn på gårdens lekplats och den fotbollsplan som finns i anslutning. Lekplatsen underhålls av fastighetsskötare och inspekteras enligt gällande regelverk för att hålla säkerheten enligt standard. Ser du något som behöver åtgärdas på lekplatsen får du gärna anmäla detta till Optimal Fastighetsskötsel genom en felanmälan. 

Grill & uteplatser
Använd gärna vår gemensamma grill som finns på gården. För att boka grillen skriver du upp dig på en lista som sitter på insidan av dörren till miljöhuset. Skriv ditt namn, lägenhetsnummer, datum och tid samt gör en markering när städningen är genomförd. 

Följande ordningsregler gäller:

  • Släck elden, ställ iordning grillen, rengör gallret och töm asklådan efter användning.
  • Tänk på att vi har barn som leker på gården, lämna inget skräp, aska eller annat.
  • Torka bord och stolar efter dig.
  • Tänk på att många lägenheter har sovrum mot gården. Visa hänsyn om du grillar på kvällen!
  • Se till att elden är helt släckt innan du lämnar grillplatsen.

Husdjur
Rasta ej hundar och katter varken på gården eller gräsmattorna på Linnégatan, med hänsyn till lekande barn och att gräsmattorna blir brända och förstörda. Hundar och katter får ej vistas på lekplatser. På offentlig plats eller därmed jämförbar plats skall hundar och katter hållas kopplade.

Var rädd om växterna
Vi behöver vara rädda om våra växter, vilket innebär förbud mot bollspel, inlines på murarna och liknande. Detta kan göras i t.ex. vackra Slottskogen.

Inga cyklar och mopeder får finnas på gården mer än parkerade i respektive cykelställ eller cykelrum. Mopeder får inte köras på gården och kan endast stå ute på anvisad plats.

Mattpiskning
Mattpiskning får endast ske mellan 07:00 - 20:00 på den ställning som finns avsedd för ändamålet.

Övriga förhållningssätt
Tänk på dina grannar även när du arrangerar middagar och annat på gården. Ljud studsar gärna mellan väggarna och en lämplig ljudnivå bör hållas utifrån tid på dygnet.