ENGAGERA DIG!

Man behöver inte sitta i styrelsen för att vara med och engagera sig i föreningen och den egna boendemiljön. Det finns stor möjlighet för dig som är medlem i föreningen att inkomma med förslag på förbättringsåtgärder, eller driva ett projekt som utvecklar vår gemensamma miljö.

Det kan handla om att skapa odlingsmöjligheter i planteringslådor på innergården, bidra med idéer till utformningen våra förträdgårdar, arrangera eller komma med förslag på gemensamma föreningsaktiviteter med mera.

Kontakta oss i styrelsen om du vill engagera dig, eller har en idé som du vill framföra till oss!

styrelsen@goteborgshus53.se