TRIVSELGUIDE

Att bo tillsammans med andra i en stor förening möjliggör till kontakt, gemenskap och att kunna vara varandra behjälpliga om och när det behövs, det förutsätter också ett hänsynstagande och respekt gentemot medlemmarna i föreningen. Boende i flerfamiljshus bygger på ömsesidig respekt.

I vår förening är vi 157 hushåll i olika storlekar, här bor vi i alla åldrar, allt från små barn till pensionärer, som på olika sätt kan bidra för att skapa trivsel. Vi har olika önskemål och olika behov, samt kan se olika på vad som kan upplevas som störande. Det är viktigt att vi påminner oss själva om att vi har valt att leva i ett flerfamiljshus och därför kommer att märka av våra grannar på olika sätt.

För att bibehålla en god trivsel i vårt hus är du alltid skyldig att:

 • Informera dina grannar i god tid genom att sätta upp information i hiss/entré om du planerar en tillställning som förväntas bli ljudlig.
 • Planera din renovering. Föreningen har ett ansökningsformulär som ska fyllas i av dig i egenskap av medlem och godkännas av vår tekniska fastighetsförvaltning. Därefter fyller du i ett informationsblad som sätts upp i hiss/entré och delas ut till berörda butiker innan renovering påbörjas. Båda formulären får du vid kontakt med vår tekniska förvaltning eller via Fastighetsexpeditionen.
 • Visa respekt i gemensamma utrymmen. Tänk på att husdjur inte får vistas i våra gemensamma utrymmen och inte heller rastas på gården. 

Tider att förhålla sig till gällande reparation, köra disk- och tvättmaskin, m.m.

 • Mellan klockan 20.00-09.00 får störande ljud såsom borrning eller liknande inte ske.
 • Undvik helgarbete. Om mindre reparationsarbete måste göras, gör det mellan 11.00-17.00.
 • Större arbeten (tex våtutrymmen, kök, bärande väggar) skall alltid godkännas av vår tekniska förvaltare och får endast utföras vardagar 09.00-17.00.

Mellan klockan 22.00-07.00 ska störande moment undvikas, tex:

 • Hög musik
 • Köra tvätt/diskmaskin, dammsugning, etc.

Alla vill såklart göra sitt bästa för att inte störa eller besvära varandra, men trots det händer det att en konflikt kan uppstå. Om trivselguidens intentioner som beskrivs ovan inte ger önskad framgång har styrelsen tagit fram en rutin vid störning.

Föreningens rutiner vid störning
Oftast är en konflikt en sund indikation på att något behöver förändras. Ser vi det så behöver vi inte bli så rädda. Det är bådas ansvar att komma fram till vad som behöver förändras, hitta en lösning som båda känner sig nöjda med. Konflikten i sig är inte problemet utan hur vi hanterar den, eller låter bli att hantera den.

 • Ta kontakt med den störande grannen
  Om du störs av din granne är det viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att din granne har en möjlighet att ändra på sitt störande beteende. Är man inte medveten om att man stör någon uppfattas det som trevligare att bli kontaktad av den som blivit störd än av t ex någon i styrelsen.
 • Kontakta styrelsen
  Om störningen fortsätter efter samtal med den störande ska styrelsen kontaktas. Styrelsen har då tagit fram ett förfarande som efter bedömning av ärendet vidtar åtgärder beroende på omfattningen av störningen. Bedöms störningen som oacceptabel och ingen förändring sker rekommenderas styrelsen att anlita juridisk hjälp för att få fortsatt stöd i handläggningen av ärendet