Närhet & trivsel mars 2024

04.03.2024

RELINING AV AVLOPPSLEDNINGAR
Frågestunden på fastighetsexpeditionen den 13/2 var välbesökt och många bra frågor väcktes. Enkäten har avslutats och utvärderats. 70 % av medlemmarna svarade, vi hade gärna sett fler svar, men trots detta anser vi att vi har tillräckligt underlag för vår planering.

Entreprenör har handlats upp och arbetet kommer att starta 15/4. Det beräknas pågå fram till början av november i år, med uppehåll för semester under juli månad. Respektive lägenhet berörs under ca en vecka under denna period.

12 MARS: ÖPPET HUS OM RELININGEN
Detaljerad information kring reliningen och svar på frågor kommer att ges på fastighetsexpeditionen tisdag 12/3 kl 16-19. Det blir "öppet hus", så det går bra att komma närsomhelst under de tre timmarna. Vid kommer att redovisa en preliminär tidplan, där man kan se vilken vecka varje lägenhet berörs. På mötet deltar delar av styrelsen, vår entreprenör Repipe, vår projektledare Turega samt vår fastighetsförvaltare Optimal.

UTHYRNINGSRUMMEN
Med anledning av arbetet med relining har vi bokat upp båda uthyrningsrummen under projekttiden så att medlemmar som behöver i de olika etapperna kan nyttja toaletter och duschar där. Detsamma gäller även för relaxavdelningen i 55:an.


NY ENERGIDEKLARATION GER BÄTTRE LÅNERÄNTA
Vi informerade på årsmötet om att styrelsen beslutat att göra en ny energideklaration med tanke på att solcellsinstallationen och andra energisparåtgärder gjorts efter den senaste.

Detta för att ge er medlemmar möjlighet att fråga efter rabatter för sk "gröna bolån" och därmed få en lite bättre ränta. Energideklarationen är nu genomförd och vi gick från D till B i betyg.

Nya skyltar är uppsatta i respektive entré och dokumentation finns även på Mitt Riksbyggen för dig som vill använda den i ränteförhandling.

/ Styrelsen