Solceller

Föreningen har installerat solceller på fastighetens tak som är anslutna till centralerna i 47:an & 55:an, anläggningen har en maximal produktionskapacitet på ca 100 kW. Den el som produceras går till förbrukningen i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, garage etc. Under 2022 producerade anläggningen totalt drygt 80.000 kWh från driftsättningen i mitten av februari. Huvuddelen går till den egna förbrukningen och eventuellt överskott säljs till Göteborg Energi. 

2023 - Elproduktion per månad (kWh)

2022 - Elproduktion per månad (kWh)