UNDERHÅLLSPLAN

Fastigheten är bostadsrättsföreningens största tillgång och den måste förvaltas på ett sätt som gör att den inte förfaller och förlorar i värde. Att underhålla en fastighet är en mycket komplex uppgift som kräver fokus på stora åtgärder som kan komma att krävas på lång sikt, liksom mindre löpande underhållsarbeten, så som att måla om eller ersätta sådant som är trasigt.

En bra underhållsplan är ett viktigt verktyg för en bostadsrättsförening som är mån om sin fastighet. Förutom att underhållsplanen hjälper bostadsrättsföreningen att planera och strukturera förvaltningen så sparar den pengar åt föreningen när akutåtgärder kan undvikas och underhållsåtgärderna kan samordnas på ett effektivt sätt.

I styrelsen för Göteborgshus 53 finns en driftsgrupp som löpande ser över och uppdaterar underhållsplanen, och informerar övriga styrelsen om pågående arbeten och kommande behov som måste hanteras och beslutas på styrelsemöten.

Driftsgruppen har också ett nära samarbete med föreningens förvaltare Optimal för att undersöka behov och möjliga lösningar till underhållsplanen.

Aktuell underhållsplan hittar du på Mitt riksbyggen