Närhet & trivsel januari 2024

30.01.2024


RELINING OCH BYTE AV STAMMAR
Som vi informerat om tidigare har vi gjort besiktning av husets avloppsstammar och kommer genomföra underhåll i två etapper: Den första har redan startat och avser byte av avloppsrör för de liggande delarna på plan 1 & 2 (källare och affärslokaler) arbetet kommer slutföras under 2024.

Andra etappen innebär relining av alla avloppsstammar och förgreningar från plan 3 och uppåt och kommer påverka alla boende och affärslokaler. Planering pågår och ni kommer inom kort få en enkät utdelad i era brevlådor där vi vill ha in viktig information för att göra arbetet så smidigt som möjligt för alla. Enkäten kan fyllas i digitalt via länken: https://forms.gle/QcCETcQPVmbFyNfb9

Arbetet kommer utföras en stam i taget varför inte alla boende drabbas samtidigt. Preliminärt beräknas arbetet pågå april-november i olika delar av fastigheten.

PÅMINNELSE: STÄLL INTE UPP YTTERDÖRRARNA
Tyvärr måste vi återigen påminna om att det inte är tillåtet att ställa upp ytterdörrarna. Främsta skälet är för att obehöriga inte ska komma in i fastigheten men det är särskilt viktigt såhär års eftersom våra växter i entrén inte klarar kyla och drag. Vi vädjar till alla medlemmar att detta efterföljs och att ni stänger så fort ni ser att en dörr är öppen. OBS. Detta gäller även vid visning av lägenhet så kom ihåg att informera om detta till den som håller i visningen.

MATA FÅGLAR PÅ GÅRDEN
Så här års vill man gärna se till att alla fåglar har det bra och ge dem lite extra mat. Dessvärre ser vi att det lockar till sig andra smådjur (råttor) som vi inte vill gynna utan aktivt försöker utrota med fällor. Vi ber er att tänka på det och inte lägga ut fågelmat på gården.

/Styrelsen