ÅRSREDOVISNING

Årsberättelse, eller årsredovisning som det också kallas, berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport som styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman.

Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar, underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under året.


Årsredovisning 2022-2023
Den senaste årsredovisningen finns att ladda ner via knappen nedan. 
Ett arkiv med tidigare årsredovisningar går att hitta på Mitt riksbyggen.