OM FÖRENINGEN


Styrelsen

I varje bostadsrättsförening finns det en styrelse som fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen.

Valberedningen

Valberedningen väljs av föreningsstämman för ett år i taget. Valberedningen uppgift är att, till nästkommande föreningsstämma...


Årsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar...

Årsredovisning

Årsberättelse, eller årsredovisning som det också kallas, berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport som styrelsen lämnar...


Våra stadgar

Vad är en bostadsrättsförening? Att vara en bostadsrättsförening innebär att det är vi, medlemmarna, tillsammans som äger och har ansvaret för fastigheten...

Underhållsplan

Fastigheten är bostadsrättsföreningens största tillgång och den måste förvaltas på ett sätt som gör att den inte förfaller och förlorar i värde. 

VILL DU ENGAGERA DIG?