GARAGE OCH PARKERING

Garagekö

Föreningen tillhandahåller 60 parkeringsplatser samt 8 MC-platser. Vid samtliga parkeringsplatser finns möjlighet till laddning av elbil, för att få tillgång till laddboxen mailar du styrelsen på styrelsen@goteborgshus53.se. Debitering av förbrukad energi till laddningen sker via tjänsten Monta.

Är du intresserad av en garageplats sätter du upp dig i kö, detta gör du genom att kontakta ansvarig person i styrelsen (Kontaktinformation hittar du på Mitt Riksbyggen) alternativt kan du maila till styrelsemailen. Kötiden är idag ca 6-8 år. Har du redan anmält intresse till garagekön kan du se din aktuella köplats under föreningens dokument på Mitt Riksbyggen.

Garagepolicy

Förutom de villkor som är specificerade i hyreskontraktet för garageplats gäller följande generella policy för föreningens garageplatser.

 1. Garageplats erbjuds endast den som är bostadsrättsinnehavare, dennes make/maka/ sambo eller son/dotter, som samtidigt bor i lägenheten.
 2. Garageplats erbjuds som ett komplement till kommersiella hyresgäster (affärer/butiker) som har anmält behov av sådan.
 3. Garageplats erbjuds i turordning enligt av styrelsen upprättad kölista till bostadsrättsinnehavare. Det finns en kölista för bilplatser och en för motorcyklar och mopeder. Kommersiell hyresgäst som ej tidigare har haft garageplats men som anmäler behov av en plats får en sådan tilldelad nästnästa gång en plats blir ledig.
 4. Vid överlåtelse av lägenhet tillfrågas medlem om hen önskar garageplats. Om svaret är ja placeras medlemmen på kölistan. Köplats-datum sammanfaller med tillträde till lägenheten. Den medlem som vid överlåtelsen ej önskat garageplats kan vid ett senare tillfälle anmäla till garageansvarig att köplats önskas. Datumet för denna anmälan blir köplats-datum.
 5. Avtal om garageplats kan endast skrivas om bostadsrättsinnehavaren eller person som nämns i punkt 1 äger eller leasar bil/mc. Fordonet skall vara registrerat på person enligt punkt 1, vara skattat samt i kördugligt skick. Bostadsrättsinnehavaren kan inneha max en bilplats och en mc-plats samtidigt.
 6. Den som tackar nej till erbjudande om garageplats en andra gång, placeras sist i kön.
 7. Andrahandsuthyrning av garageplats är ej tillåtet.
 8. Om garageplatsinnehavaren inte kan utnyttja sin plats under en huvudsakligen sammanhängande period av mer än två månader och upptill ett år åligger det innehavaren att tillfälligt återlämna platsen. Platsen skall tillfälligt erbjudas under den aktuella perioden enligt upprättad kölista. Den ursprungliga innehavaren kan under denna tid åter disponera platsen efter anmälan till garageansvarig två veckor i förväg. Efter ett år går garageplatsen till den som står först i kö.
 9. Kölistan uppdateras en gång per halvår och listan distribueras till aktuella personer i kölistan.
 10. Byte av garageplats till en annan plats skall godkännas av styrelsens garageansvarige.
 11. Hyra för garageplats fastställs i särskild ordning av styrelsen.
 12. Denna policy gäller oförändrad fram till att den vid aktuell tidpunkt sittande styrelsen finner att policyn bör kompletteras eller ändras. 

Boendeparkering
Om du inte fått en garageplats enligt kölistan ännu så finns det boendeparkering i område. Boendeparkeringen hör till Göteborgs stad och ansökan om och regler för boendeparkering hittar du här.