Närhet & trivsel juni 2024

03.06.2024

RELININGPROJEKTET
Projektet är inne på sjunde veckan och arbetet är nu klart i uppgång 47.
Det har i ett fåtal lägenheter behövts byta delar som ligger på medlems ansvar. Dessa måste bytas för att installationen ska fungera och kostnaden kommer att debiteras berörd medlem när projektet är klart. Om detta uppstår i din lägenhet får du information direkt om vad som gjorts och kostnaden för det. Repipe hälsar att de tycker det är väldigt trevligt att arbeta i vårt hus och vi kan bara instämma och tacka för Repipes trevliga personal för att projektet flyter på smidigt.

Projektet tar semester v 28-31.

GÅRDSFEST OCH EXTRA ÅRSMÖTE DEN 6/9
Självklart vill vi upprepa den trevliga gårdsfesten i år igen och denna gång tänkte vi kombinera med ett kortare extra årsmöte gällande nya stadgar innan festligheterna drar igång. Mer information kommer efter sommaren.

BOKA GÄSTLÄGENHETERNA
Den uppmärksamme har sett att vi har öppnat möjligheten att boka gästlägenheterna igen. De blockades tills att vi hade information om vilka medlemmar som behövde boende under reliningens första fas. Så nu kan ni boka in gäster under sommaren!

BUDGET OCH OFÖRÄNDRADE AVGIFTER
Styrelsen har lagt budgeten för kommande redovisningsår 1/7-24 – 30/6-25. Föreningen har en god ekonomi och ränteläget för våra lån som lagts om under innevarande år blev bättre än befarat. Vi ser därför ingen anledning till någon höjning av avgiften inför kommande period.

MOTIONER TILL ORDINARIE STÄMMA I HÖST
Påminnelse att 31/7 är sista datum för er som vill lämna in motioner till vår ordinarie årsstämma i början av december. Motioner ska skriftligen anmälas till styrelsen senaste 1 månad efter räkenskapsårets slut.

2024-06-01

/ Styrelsen