Information relining

28.03.2024

VIKTIG INFORMATION OM RELININGPROJEKTET I Brf GÖTEBORGSHUS Nr 53

Kära boende på Brf Göteborgshus 53,
På uppdrag av föreningen kommer Repipe Sverige AB att utföra renovering av fastighetens avloppsledningar under 2024. För att säkerställa att arbetet utförs enligt tidplan behöver vi er hjälp och samarbete.

Arbetsomfattning:
Renoveringen utförs i form av relining och kommer att påverka samtliga lägenheter och vissa förrådsutrymmen. Tvättstugor och verksamhetslokaler berörs också.

Arbetstid och tillgänglighet:
Arbetet i er lägenhet beräknas pågå under cirka en arbetsvecka.

Avloppet kommer att vara obrukbart från måndag kl. 08:00 till fredag kl. 16:00 under den tiden.

För toalettbehov under arbetet kan ni beställa en provisorisk toalettlösning (portabel torrtoalett). Torrtoaletten kan levereras med stativ för funktionshindrade. Utplacering och tömning sköts av Repipe.

Det går även bra att använda de toaletter som finns i anslutning till tvättstugorna i 47 och 55.

Tillfälliga lösningar:
Gemensamma anordningar med tillfälliga duschar kommer att finnas tillgängliga i fastigheten.

Möjligheter till disk finns i tvättstugan i 55:1.

Tvättstugorna kommer att vara i drift under arbetet, dock ibland med viss begränsning av framkomlighet på grund av slangar och sladdar.

Åtkomst till lägenheter och förråd:
Vi behöver tillgång till samtliga lägenheter, detta är ett ovillkorligt krav. Om någon lägenhet inte går att komma in i, så kan inte reliningen i just den avloppsstammen utföras. Det innebär störning och försening i tidplanen och drabbar även dina grannar. Du orsakar dessutom betydande merkostnader.

Vi behöver tillgång till förråd där avlopp är draget. Mer information om detta kommer att skickas separat till berörda.

Tidplan och kommunikation:
Mer information och exakt tidpunkt för när vi kommer till er lägenhet kommer att skickas via brevlådan 10-14 dagar innan arbetet påbörjas. Information om hantering av nycklar samt uppgifter för beställning av torrtoalett framgår av den informationen.

Informationstavlorna utanför fastighetsexpeditionen uppdateras löpande med aktuell information och tidplan för projektet. 

Viktiga åtgärder:
Vänligen se till att vi får tillträde till er lägenhet genom att antingen vara hemma under hela arbetet eller lämna en extranyckel. Är du bortrest en längre tid samtidigt som din lägenhet berörs? Kontakta då Optimal i god tid innan och kom överens om hur nycklar skall hanteras.

Vidare, vänligen informera oss om eventuella husdjur i hemmet i samband med den information ni får i brevlådan.

Kontaktinformation:
Vid frågor eller ytterligare behov av information, är ni välkomna att kontakta oss enligt nedan.

Byggledare för föreningen: Emil Gårdmark, 0707-92 82 42, emil@turega.se

Projektledare Entreprenör: Tommi Selin, 0706-82 99 47, tommi.selin@repipe.se

Vi tackar för er förståelse och samarbetsvilja i detta viktiga projekt för att förbättra fastighetens infrastruktur. Er medverkan är av stor betydelse för att arbetet ska flyta smidigt enligt plan.