VÅRA STADGAR

Vad är en bostadsrättsförening? 
Att vara en bostadsrättsförening innebär att det är vi, medlemmarna, tillsammans som äger och har ansvaret för fastigheten.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna har ansvaret för skötsel, drift och underhåll. Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter handhas av medlemmarna genom den styrelse de väljer

Att köpa en bostadsrätt betyder att man köper rätten att nyttja en bostad och blir medlem i en bostadsrättsförening. Bostaden kan vara en lägenhet, villa, radhus eller kedjehus. Man äger inte lägenheten utan medlemmarna i föreningen äger tillsammans hela fastigheten, det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Detta betyder att man som medlem blir delägare i en fastighet och har därmed ett personligt intresse av att föreningen sköts på ett tillfredställande sätt.

Föreningens stadgar kan du läsa genom att klicka på knappen nedan.