OPTIMAL FASTIGHETSSKÖTSEL


Fastighetsexpeditionen: 031-24 55 02 (vardagar kl. 08.30-09.30)
Fel på hissen: 031-776 57 01

Felanmälan
Har du uppmärksammat en port som krånglar, belysning som slutat fungera, problem med värme, vatten eller el som ligger på föreningens ansvar och i våra gemensamma utrymmen? Då ska du göra en felanmälan till vår fastighetsskötare.

Optimals hemsida: www.optimalservice.se/felanmalan


Akuta ärenden
Vid akuta ärenden och utanför kontorstider kan du vända dig till telefonnumren nedan:

Optimals jourtelefon: 072-999 40 00 (helger och vardagar efter kl 16.00)

OBS! Vid brand och risk för personskador ska du alltid ringa SOS Alarm på 112.

Övriga frågor
Övriga frågor som rör exempelvis renoveringar, hyresgäster och lokaler, sophämtning med mera ställs till vår fastighetsförvaltare:
Astrit Haziri:010-405 86 77 (vardagar kl. 07.00-16.00)
astrit.haziri@optimalservice.se