AVFALL OCH SOPSORTERING


Miljöhuset på gården
På innergården finns föreningens miljöhus där du kan sortera
  • restavfall 
  • matrester
  • wellpapp
  • glas
  • metall
  • plastförpackningar
  • pappförpackningar
  • elektronik
  • lysrör och andra ljuskällor

Sortera enligt skyltningen som sitter uppsatt. Om ett kärl är fullt får du ta hem avfallet och invänta nästa tömning. Schemat för tömning av avfall sitter uppsatt på miljöhusets dörr. 

Utförlig information om hur man sorterar avfall inom Göteborgs stad (samma riktlinjer gäller för vår fastighet och miljöhus) kan du ladda ner via knappen längst ner på sidan. 

Container, större avfall och grovsopor
För större avfall och grovsopor bokar föreningen en container fyra gånger per år. Tider för när containern finns tillgänglig annonseras under Aktuellt samt i Närhet & trivsel. 

Om du behöver göra dig av med större avfall mellan containrarna så är den närmsta återvinningscentralen Högsbo Återvinningscentral. Du kan ansöka om et ÅVC-kort som ger dig fria besök varje år. 

Felanmälan
För felanmälan gällande miljöhuset kan du kontakta Optimal Fastighetsskötsel