NYHETER

Som ett led i att förbättra kommunikationen med dig som medlem och andra som besöker vår hemsida lanserar vi nu en ny, uppdaterad version där vi samlat information, vägledning och inspiration för en väl fungerande boendemiljö.

Nu är det dags att lämna in motioner till kommande årsmöte som preliminärt är bokat till tisdag 30/11. Samtliga motioner måste skrivas ut och lämnas in på fastighetsexpeditionen senast 31/7.

Som vi informerade om i förra närhet & trivsel är styrelsen och Optimal på gång med att lägga ny trall på gården. Den nya trallen inkluderar både den i gårdsnivå, trappan upp till den övre platån och den övre platån. Arbetet ska nu startas och förväntas vara klart till midsommar.

Optimal har bokat en ny container från fredag 21/5 till måndag 24/5. Containern ställs som vanligt på Övre Majorsgatan och är till för er medlemmar så att ni kan rensa ut era förråd. Containern öppnas med iloq-nyckel, samma nyckel som går till exempelvis källaren.

Styrelsen har under året sett över föreningens hemsida och arbetat för att ta fram en ny. Förhoppningsvis kommer vi snart kunna lansera och visa den för er! Målet har varit att skapa en hemsida med bättre överskådlighet där du som medlem enkelt hittar den information du söker, samt kontaktuppgifter och information om vem du ska kontakta...

Som ni säkert märkt har vår grannförening på Nordenskiöldsgatan påbörjat ett arbete på gården. Det är ett underhållsarbete där de bl.a. byter ytskiktet till sitt garage och enligt tidsplanen ska det vara klart v26 dvs efter midsommar. De har inga exakta datum för mer eller mindre störande arbete men rivningsarbetet som pågår nu tillhör de mera...

Styrelsen har i början av året påbörjat ett arbete med att skapa en ny och bättre hemsida för föreningen. Förhoppningen är att vi ska kunna lansera den under året och att det då ska bli lättare att hitta och söka information om vår gemensamma boendemiljö.

Visa hänsyn vid reparation och renovering
Den pågående pandemin har gjort att många av våra boende tillbringar allt mer tid hemma, såväl på vardagar som helger. Detta innebär att störande renoveringar i möjligaste mån bör undvikas tills vi kommit närmare ett "normalläge" i samhället. Förhoppningsvis kanske vi befinner oss där någon...

Nulägessituationen med Covid-19 - fortsätt vara omtänksam mot dig själv och om andra!
Vi har satt upp dispensers med handsprit i våra tvättstugor samt informerat alla våra kommersiella hyresgäster om vad som gäller för butiker. Håll avstånd och använd munskydd vid behov. Läs mer på Krisinformation.se