Stämman kommer att hållas genom poströstning

10.11.2020

På grund av rådande situation med Covid 19 rekommenderar folkhälsomyndigheten att så många möten som möjligt ersätts av alternativa former.

På ett extrainsatt styrelsemöte den 4:e November har styrelsen beslutat att röstning vid årsstämma 2020 enbart ska ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år. Poströster med information om detta kommer att delas ut snarast till alla tillsammans med årsredovisningen.