Närhet & trivsel september

06.09.2022

KONTAKT
Bästa sättet att få kontakt med styrelsen är att skicka mail till styrelsen@goteborgshus53.se då kan styrelsen bereda ett svar och du kan få återkoppling på din synpunkt. Du kan även lämna en undertecknad lapp i brevlådan på Expeditionen men då kan beredningen ta lite längre tid. Lämnas en anonym lapp är det svårt att få svar på sin fråga.

Styrelsens telefon nummer har tagits bort från kontaktlistorna i hissar och trapphus då flera ledamöter får samtal vid okristliga tider istället för att man kontaktar vår fastighetsförvaltning. Vänligen respektera att samtliga styrelsemedlemmar har andra jobb och åtaganden utöver sitt arbete i styrelsen.

PORTTELEFONER
Föreningen kommer att installera nytt porttelefonsystem under oktober månad då det nuvarande systemet dras med krånglande enheter och svårigheter att få tag i reservdelar. Det nya systemet kommer att använda mobil eller fast telefon istället för de separata enheter som idag finns i lägenheterna. Det kommer mer information om systemet när det närmar sig byte och för att få en smidig övergång är det viktigt att det finns rätt kontaktuppgifter till alla boende, ni kommer inom kort att få mer information direkt i er brevlåda.

RENOVERING AV FASTIGHETSEXPEDITIONEN
Det är roligt att så många uppskattar renoveringen av fastighetsexpeditionen. Den har nu blivit en mer tillgänglig och väl fungerande arbetsplats både för Optimal, styrelsen och medlemmar som besöker Expeditionen i olika ärenden.

GÅRDSFEST
Den planerade gårdsfesten kommer dessvärre att skjutas upp då vi är för få personer i styrelsen och inte haft möjlighet att planera detta. All form av engagemang välkomnas!

VALBEREDNINGEN
Kontakta Valberedningen om du vill vara med i styrelsen eller har förslag på någon som vill. Det är snart dags att välja ny styrelse och valberedningen förbereder information om detta.

MOTIONER
Stort tack för era inlämnade motioner Styrelsen bereder nu svar och handlingarna bifogas med kallelsen till årsmötet som delas ut i era brevlådor i oktober.

/ Styrelsen