Närhet & trivsel oktober

03.11.2022

PORTTELEFONER
Installationen av nytt porttelefonsystem blir tyvärr försenad på grund av långa leveranstider. Nytt preliminärt datum är satt till början av december. Det nya systemet kommer att använda mobil eller fast telefon i stället för de enheter som idag finns i lägenheterna. Vi påminner om att fylla i lappen om vilka kontaktuppgifter du vill koppla till porttelefonen och lämna till expeditionen, saknar du lappen så kontakta expeditionen för en ny.

OMLÄGGNING AV MARKSTEN PÅ LINNÈGATAN
Under vecka 44 börjar arbetet med omläggning av marksten på förträdgårdarna mot Linnégatan. Vi kommer återställa underlaget så att marken blir i jämn höjd och lägga ny marksten. Arbetet kommer ske i etapper för att störa boende och affärsverksamheter så lite som möjligt. Vi ber er ha överseende med att när arbetet pågår vid er entré kan ni behöva gå in/ut via annan entré eller via gården. Arbetet beräknas pågå i 6 veckor.

DAGS FÖR SOPNING I GARAGET
Den 17 november planeras att sopa golvet i garaget för att hålla en bra miljö. Det kommer sättas upp lappar om detta men påminner redan nu er som har bilplats i garaget att ni behöver parkera er bil på annan plats den dagen.

ORDNING & REDA i MILJÖHUSET
De senaste åren har vi haft en stigande kostnad för återvinning och det beror mest på en ökad volym av skräp. En kostnad som vi kan hjälpas åt att undvika är straffavgifter när vi sorterar material i fel kärl. Var noga och läs på informationen vid respektive kärl så att du slänger på rätt ställe.

ÅRSMÖTE
Den 1 december kl 18.00 är det dags för föreningens årsmöte. Även denna gång kommer vi vara i Riksbyggens lokaler på Masthuggstorget 3B. Inbjudan och handlingar delas ut till alla hushåll i mitten av november.

NYA MEDLEMMAR
Vi välkomnar flera nya medlemmar som flyttat in i vår förening under oktober/november:
Eva-Marie & Robert De Young, uppgång 51
Kitty & Anders Ekesbo, uppgång 53
Linus Andreasson, uppgång 53
Katrin & Niklas Lagergren, uppgång 55 


/ Styrelsen