Närhet & trivsel oktober 2021

06.10.2021

COVID-19 OCH SLOPADE RESTRIKTIONER

Den 29 september släpptes de flesta av restriktionerna kring covid-19 för alla som är vaccinerade. Vi i styrelsen hoppas med det att 2022 kommer bli ett enklare år för oss alla, då vi kan återgå till gamla vanor, bjuda hem och träffa våra nära och kära igen.

För dig som ännu inte är vaccinerad gäller fortfarande restriktionerna om att hålla avstånd till andra och det är mycket viktigt att respektera det även här i vår fastighet. Det viktigaste vi kan göra för att skydda varandra, och för att kunna återgå till det normala, är att vaccinera oss om vi har möjlighet till det.

HYRESGÄSTER OCH BLOMSTERAFFÄREN

Som många av er säkert sett så har blomsterbutiken vid uppgång 55 stängt igen. Butiken gick tyvärr i konkurs i början av sommaren och föreningen har nu fått tillbaka lokalen från konkursförvaltaren. Det är många verksamheter som drabbats hårt av covid-19 och flera lokaler i området står tomma efter det senaste året. Styrelsen har därför inlett ett samarbete med en lokalförmedlare som bistår oss i att hitta nya hyresgäster till våra lokaler. Vi har stor tillförsikt till detta samarbete och ser fram emot att välkomna en ny verksamhet till fastigheten så snart som möjligt.

Som medlem i föreningen får man gärna tänka på att handla lokalt och, om möjligt, stötta våra gemensamma hyresgäster.

MEDLEMSENKÄT

I oktober kommer en medlemsenkät skickas till samtliga medlemmar. Styrelsen vill med detta få mer information om hur du som medlem upplever boendemiljön - både i det stora och det lilla. Vi hoppas att så många av er som möjligt fyller i enkäten, så att vi bättre ska kunna utveckla förening och fastighet. Enkäten kommer både delas ut i pappersform och finnas att besvara digitalt på hemsidan.

ÅRSMÖTE OCH INKOMNA MOTIONER

Styrelsen har i år förberett för ett fysiskt möte och ser fram emot att se er medlemmar igen! Kallelse med informationsmaterial, årsredovisning, inkomna motioner inkl. svar kommer delas ut i era brevlådor enligt stadgarna fyra veckor innan mötet. Föreningen bjuder på fika under stämman, därför behöver vi också veta vilka som kommer att delta på plats. Osa gör ni enligt informationen i kallelsen.

Datum och tid: tisdagen 30/11 kl. 18.00
Adress: Riksbyggens kontor, Masthuggstorget 3B, mötesrum Stormasten

Vi ses på årsstämman!
Mvh, Styrelsen