Närhet & trivsel november 2021

05.11.2021

NY HYRESGÄST: KJELL & CO!

Det är nu klart att Kjell & co tar över butikslokalen på hörnet vid Linnégatan-Nordenskiöldsgatan! Butiken är planerad att öppna i slutet av november/början av december. Just nu pågår renovering och förberedelser inför öppnandet som kan medföra visst buller.

Kjell & co har ett kontrakt som löper i fem år och blir således en stadig och trygg hyresgäst som vi varmt välkomnar till fastigheten och föreningen!

INSTALLATION AV SOLCELLER

Inom kort påbörjas installationen av solceller på taket. Solcellerna kommer att ge el motsvarande ca 25% av fastighetsförbrukningen (dvs exklusive lägenheter och lokaler). För att hantera allt material under installationen kommer ett ställningstorn att byggas vid 51:ans entré mot Linnégatan med start kring 15/11. Kablar kommer också dras från taket till källaren via de gamla sopnedkasten i 47:an och 55:an.

Arbetet kommer att innebära en del störande borrningar under ca två dagar per trapphus under vecka 47. Berörda lägenheter kommer att informeras i förväg. När anläggningen kopplas in måste strömmen också brytas under ett par timmar uppgång 47 och 55. Styrelsen kommer med mer information i god tid om avbrottet som preliminärt är planerat till vecka 48.

Hela installationen beräknas vara klar och ställningstornet borta till Lucia. Efter det har huset egen "gratis-el" i många år framöver!

MEDLEMSENKÄTEN

Nu kommer snart medlemsenkäten i brevlådan, samt finnas att fylla i digitalt via föreningens hemsida. Ta er gärna tid att fylla i enkäten så att vi bättre ska kunna utveckla förening och fastighet.

CONTAINER

Helgen 19-22 november finns en container tillgänglig för er medlemmar igen. Mer information kommer i trapphus och hissar inför aktuella datum.

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTET

Vi vill än en gång påminna om årsmötet tisdag 30 november. En kallelse med informationsmaterial, årsredovisning, inkomna motioner inkl. svar kommer delas ut i era brevlådor inom kort. Ni osar till stämman enligt informationen i kallelsen - vi ser fram emot att träffa er där!

/ Styrelsen