Närhet & trivsel mars

12.04.2022

RENOVERING AV FASTIGHETSEXPEDITIONEN
Under vecka 14 kommer fastighetsexpeditionen att renoveras. Under tiden kommer uthyrningsrummen bredvid att användas som expedition. Renoveringen beräknas vara klar under vecka 18.

SOPNING I GARAGET
Tisdagen den 12/4 kommer garaget att sopas. Mer information kommer att sättas upp i hissar och trapphus.

HJÄLP FÖR MÄNNISKOR PÅ FLYKT
Styrelsen har undersökt frågan om att upplåta våra uthyrningsrum till människor på flykt. Dessvärre är detta inte aktuellt i nuläget då lokaler som efterfrågas bör vara större och ha tillgång till kök.

SKYDDSRUM
Med anledning av det rådande läget i världen vill vi informera om att föreningen har skyddsrum i källarplan med plats för drygt 500 personer. Styrelsen arbetar just nu med en krisplan för hur dessa ska iordningsställas inom tidsramen 48H, vilken vi hoppas att vi aldrig behöver använda.

MEDLEMSENKÄTEN
Vi vill påminna om att alla som är intresserade av att medverka i arbetsgrupper ombeds uppge sina kontaktuppgifter till styrelsen via styrelsen@goteborgshus53.se Nedan ser du ett par uppdrag som vi nu arbetar vidare med:

LADDPLATSER I GARAGET
Arbetsgruppen startar under april. Är du intresserad av att delta? Maila oss!

UPPRUSTNING AV GÅRDEN
Inom kort kommer en arbetsgrupp bestående av medlemmar som anmält sitt intresse att sammankallas.

GÅRDSFEST
Det fanns ett stort önskemål i enkäten om att anordna en gårdsfest igen. Vill du vara med och planera? Anmäl ditt intresse till styrelsen@gotegborgshus53.se

NY MEDLEM
Vi välkomnar Stefan Multing, som flyttar in på Linnégatan 55, till föreningen.

/ Styrelsen