Närhet & trivsel maj 2023

22.05.2023

LADDBOXAR
Installationen av laddboxarna i garaget är nu klar, anläggningen är driftsatt och används redan av några medlemmar. Ni som vill börja använda laddboxen vid er garageplats, anmäl ert intresse genom att maila till styrelsen@goteborgshus53.se

GÅRDSFEST 8 SEPTEMBER  
Äntligen planeras det för en gårdsfest igen! Boka in datumet 8/9. Mer information kommer längre fram. Vill du vara med i festkommittén är du välkommen att anmäla dig till styrelsen.

CONTAINERHELG
Nästa containerhelg blir den 19-22:e maj. Då ställs en sopcontainer ut på Övre Majorsgatan, för föreningens medlemmar.

PROVGROPAR
Under maj månad undersöker vi statusen på gårdsbjälklaget och dess tätskikt, samt vissa betongytor i garaget. Detta för att få en säkrare bild av vilka underhållsåtgärder som behöver vidtas i framtiden. Det blir ett par gropar på gården och en del störande buller. Alla ytor återställs till ursprungligt skick.

EKONOMI
Arbetet med budgeten för 2023/2024 är igång. Vi ser ut att göra ett bra resultat för 2022/2023 och vår ekonomi är fortsatt stabil. Dock ser vi att det kan komma en avgiftshöjning till då vi påverkas av höjda räntor och det allmänt ansträngda läget i samhällsekonomin.

/ Styrelsen 230510