Närhet & trivsel februari

08.03.2022

RENOVERINGAR
Förvaltningen driver ett projekt med att samla in och arkivera våtrumsintyg för alla badrumsrenoveringar som utförts då det underlättar arbetet när det väl uppstår vattenskador, vid kontakt med försäkringsbolag samt som säkerhet vid framtida lägenhetsförsäljningar. Vi önskar få en kopia på ert våtrumsintyg och det kan mailas till astrit.haziri@optimalservice.se eller lämnas i brevinkastet i fastighetsexpeditionen. Saknar ni möjlighet att kopiera så kan Deli hjälpa till med det under expeditionstid.

INSTALLATION AV SOLCELLER
Våra solceller är nu i bruk och genererar el till fastigheten.

PORTTELEFONER
Då våra porttelefoner börjar bli till åren och inte fungerar tillfredsställande, undersöker styrelsen och Optimal nu ett nytt system.

SKYDDSRUM
Med anledning av det rådande läget i världen vill vi informera om att föreningen har skyddsrum i källarplan med plats för drygt 500 personer. På uppdrag av MSB iordningställdes dessa under 2020/2021, då säkerställdes att där finns utrustning enligt rekommendationer. Vi förbereder mer detaljerad information inom kort som kommer finnas i hissarna och på vår hemsida.

MEDLEMSENKÄTEN
Styrelsen arbetar nu med ett flertal av de idéer som framkommit i era enkätsvar. Vi vill påminna om att alla som är intresserade av att medverka i arbetsgrupper ombeds uppge sina kontaktuppgifter till styrelsen via styrelsen@goteborgshus53.se Nedan ser du ett par uppdrag som startas under våren:

LADDPLATSER I GARAGET
De som i medlemsenkäten anmält sitt intresse för att delta i en arbetsgrupp som ska kartlägga och undersöka möjligheter för laddplatser i garaget kommer inom kort att kontaktas av styrelsen.

ODLINGSLÅDOR OCH VÅRFINT PÅ GÅRDEN
I väntan på vårt större gårdsprojekt kommer vi att göra en del åtgärder för att vår gård ska vara så trevlig och tillgänglig som möjligt. Vi kommer bl.a. ordna kring lekplatsen och bollplanen, se över mat- och grillplatser samt placera ut odlingslådor då detta var ett önskemål från flera i enkäten. Du som är intresserad av att sköta en odlingslåda får gärna höra av dig till styrelsen@goteborgshus53.se

GYM
Efter flera inkomna förslag arbetar nu styrelsen tillsammans med Optimal med att se över möjligheter att byta plats på gymutrustning och mangel i våra gemensamma utrymmen vid 55:an. Idag finns gymutrustningen i anslutning till bastun medan mangeln står i ett separat mindre rum med fönster. Förändringen ska göra så att gymmet blir bättre att vistas i, bastu med tillhörande dusch och sittgrupp blir trevligare och att det fortfarande finns möjlighet att mangla.

/ Styrelsen