Närhet & trivsel april

26.04.2022

RENOVERING AV EXPEDITIONEN
Rivningsarbetet är klart och renoveringen är i full gång och förväntas vara klar under vecka 19. Observera att fastighetsexpeditionen nu finns i uthyrningsrummet vid 55:an.

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
Behoven i en förening förändras över tid och vi försöker tillgodose dessa. Just nu är det önskemål om mer och bättre cykelförvaring samt barnvagnsförråd. Vi kommer att inrätta två barnvagnsförråd, fräscha upp våra cykelrum samt bygga ännu ett cykelställ med tak på gården.

Vi planerar också för ett byte av våra porttelefoner, till ett system som kopplar upp till din fasta- eller mobiltelefon.

En gårdsfest kommer att hållas någon gång efter sommaren och även där är planeringen i full gång!

VALBEREDNINGEN HAR ORDET
Valberedningen vill uppmana intresserade medlemmar att vara aktiva och anmäla sig som tillgängliga för arbetsgrupper och styrelsearbete.

KOM IHÅG!
Det är inte tillåtet att rasta husdjur på vår gård. Det är inte heller tillåtet att ta med sig husdjur in i våra gemensamma utrymmen, så som tvättstugor, av hänsyn till de som är allergiska.

Tänk på att brandvarnare är en skyldighet som ligger på varje enskild lägenhetsinnehavare. Du ska ha brandvarnare i din lägenhet samt testa dessa med jämna mellanrum för att kontrollera att batterierna inte är för gamla. Detta är en viktig del i vår gemensamma trygghet och säkerhet. 

/ Styrelsen