Lansering av ny hemsida

09.07.2021

Som ett led i att förbättra kommunikationen med dig som medlem och andra som besöker vår hemsida lanserar vi nu en ny, uppdaterad version där vi samlat information, vägledning och inspiration för en väl fungerande boendemiljö.

I samband med lanseringen har vi delat ut ett infoblad i din brevlåda där du även hittar information om vart du vänder dig i olika frågor. Ta gärna vara på den så att du har den nära tillhands när du behöver hjälp eller har frågor.

Vår publika hemsida www.goteborgshus53.se är vår huvudsakliga kanal för information till dig som medlem. Vi anslår även nyhetsbrev och annan viktig information i våra entréer och hissar samt att vid särskilda åtgärder lämnas information i respektive medlems brevlåda.

Viss information kan behöva skyddas av GDPR och då finns den här på Mitt Riksbyggen där endast föreningens medlemmar har åtkomst. I dessa fall har vi länkat från vår hemsida och/eller informerat på annat sätt var du hittar informationen.

Vill du ha lite vägledning för att använda Mitt Riksbyggen finns en guide här.

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter om hemsidan så vi kan förbättra den löpande tillsammans.