Gårdsarbete hos grannföreningen

20.04.2021

Som ni säkert märkt har vår grannförening på Nordenskiöldsgatan påbörjat ett arbete på gården. Det är ett underhållsarbete där de bl.a. byter ytskiktet till sitt garage och enligt tidsplanen ska det vara klart v26 dvs efter midsommar. De har inga exakta datum för mer eller mindre störande arbete men rivningsarbetet som pågår nu tillhör de mera störande momenten. Vi kan inte påverka grannföreningens arbete men försöker hålla er informerade om vad som händer.