Närhet & trivsel mars 2021

01.03.2021

Visa hänsyn vid reparation och renovering
Den pågående pandemin har gjort att många av våra boende tillbringar allt mer tid hemma, såväl på vardagar som helger. Detta innebär att störande renoveringar i möjligaste mån bör undvikas tills vi kommit närmare ett "normalläge" i samhället. Förhoppningsvis kanske vi befinner oss där någon gång i tredje kvartalet i år.

Vi kommer under mars månad att börja använda ett standardiserat infoblad som alltid ska sättas upp i hiss/entré och delas ut till berörda butiker vid renoveringsarbeten. Det ska fyllas i av den som planerar att renovera och vara godkänd av vår tekniska förvaltning. Inget renoveringsarbete får påbörjas innan detta är gjort.

Uppdaterad information om renoveringar finns i vår Trivselguide och dokumentet Våtrumsrenovering på hemsidan.


Påminnelse
På förekommen anledning påminner vi om att entrédörrarna mot Linnégatan samt grinden mot Övre Majorsgatan ALDRIG får ställas upp utan uppsikt. Vi vill inte få in oinbjudna gäster i vårt hus eller på gården.


Info om tvättstugorna
Vi har blivit uppmärksammade på att informationen om bokningsregler och nyttjande av tvättstugorna inte längre finns anslagna. Det kommer snart upp ny information som tydliggör vad som gäller.

Vill du vara med? 
Vill du engagera dig i arbetet med vår boendemiljö? Det finns flera sätt och du är välkommen att vara med i en av våra arbetsgrupper eller åta dig enskilda uppgifter vid tillfälle. Kontakta oss i styrelsen på styrelsen@goteborgshus53.se


Ny fastighetsskötare
Några av er har säkert träffat Henric som är vår fastighetsskötare ett tag framöver. Det är honom ni träffar på Fastighetsexpeditionen vardagar 08.30-09.30 eller under telefontiden. Vi hälsar Henric välkommen till föreningen!


/ Styrelsen 
Nästa närhet och trivsel kommer i april.