MEDLEMSENKÄT

Med den här medlemsenkäten vill styrelsen få mer och uppdaterad information om hur du som medlem upplever vår boendemiljö. Den börjar med några generella frågor om trivsel och lokaler, går vidare till hur du som medlem skulle vilja få information, möjligheter till engagemang inom föreningen och avslutningsvis ber vi er svara på några specifika frågor som styrelsen utreder just nu.

Vi har totalt 157 lägenheter i föreningen och med det följer många olika viljor och önskemål. Vi hoppas därför att så många av er som möjligt fyller i enkäten, så att vi bättre ska kunna utveckla förening och fastighet.

Att besvara enkäten tar 3-5 minuter.

Sista dag att besvara enkäten är 22 november.

Enkäten är anonym och vi kan inte urskilja vem som har lämnat vilka svar. Vill du ha återkoppling på någon fråga är det därför viktigt att du skriver in ditt lägenhetsnummer eller en mailadress i slutet av formuläret.

Följ länken för att registrera dina svar digitalt: 

https://forms.gle/6aQEWACY9NzLSvAL9


Tack för dina svar!

Styrelsen Brf Göteborgshus 53