Närhet & trivsel december

14.12.2020

COVID-19

Nulägessituationen med Covid-19 - fortsätt vara omtänksam mot dig själv och om andra!
Tänk på att det är nya skärpta nationella råd som gäller till den 24/1. Läs mer på Krisinformation.se

ÅRSMÖTE

Årsmötet genomfördes i år med hjälp av poströstning den 8/12. Den nya styrelsen ser ni nedan och den finns även uppsatt på våra infotavlor i hissarna. Propositionerna om laddstolpar och solceller antogs av stämman. Inga andra ärenden hade inkommit till stämman från föreningens medlemmar.

NY STYRELSE

Den nyvalda styrelsen hade konstituerande möte den 15/12 och valde då följande sammansättning:

Ordförande - Ann-Christin Jarl
Vice Ordförande - Anders Hemlin
Ledamot - Leif Bergström
Ledamot - Bo Hammarin
Ledamot - Christoffer Lack (lägenhetsöverlåtare)
Suppleant - Rebecka Graf (sekreterare)
Suppleant - Emelie Storm
Suppleant - Simon Blomqvist

I anslutning till det konstituerande mötet avtackades Imre Sutö, Birgitta Augustsson och Lars Alfredsson för sitt uppskattade arbete i styrelsen.

JULGRANAR

Optimal meddelar att man även denna jul kan lämna sin julgran i gången ut mot grinden så tar de hand om bortförsel. Granarna hämtas efter Trettonhelgen den 7/1.

GOD JUL och en förhoppning om ett GOTT NYTT ÅR 

/ Styrelsen